Netwerk installatie SketchUp Pro 2019

 


Bij de introductie van SketchUp Pro 2019 is de netwerk installatie ten opzichte van 2018 niet gewijzigd. Er komt in de toekomst een uitgebreide monitor tool bij. Lees onderstaande richtlijnen aandachtig en voer ze stap voor stap uit.

Voor de volledigheid de engelse tekst van de fabrikant
Netwerk installatie SketchUp van Trimble

 

SketchUp Pro / SketchUp Studio

V: Wat is er eigenlijk veranderd in de werking van licenties SketchUp Pro?

A: Wanneer je SketchUp Pro installeert, dan wordt nu de licentie geactiveerd over het internet. Dat betekent dat u uw licentie dient te de-activeren wanneer u uw licentie overzet op een andere machine. Dit kan vanuit SketchUp Pro of zelfs het beginscherm.

 

Hoe werken Netwerk Licenties in SketchUp Pro?

In het algemeen worden netwerklicenties nu via het internet beheerd, niet meer lokaal op uw eigen netwerk. Wanneer u een netwerklicentie van SketchUp Pro installeert, dan wordt ook deze licentie via het internet ge-activeerd. Er is dus geen lokaal bestand meer op uw eigen netwerk. Wanneer u een netwerkversie van SketchUp Pro start, dan tikt deze een server aan via internet en laat zo weten dat de licentie in gebruik is. De server weet hoe vaak dit kan. Nadat SketchUp Pro wordt afgesloten op de client wordt de licentie weer vrijgegeven voor een andere gebruiker.

 

Welke server-toegang heeft SketchUp Pro nodig?

Zorg ervoor dat u poorten 80, 8080, 443, 5053 en 50530 openzet in uw firewall voor SketchUp Pro.

Plus, SketchUp Pro moet toegang hebben tot alle sub-domeinen van SketchUp.com, eenvoudigweg toe te voegen als:

*.sketchup.com

 

Kan ik SketchUp Pro installeren zonder internetverbinding?

SketchUp Pro stand alone / netwerk heeft een werkende internetverbinding nodig om de licentie te activeren. Heeft u echt geen werkende verbinding, bijvoorbeeld door extreme beveiliging, neemt u dan contact op met uw reseller.

 

Kan ik SketchUp Pro starten zonder internetverbinding?

* Een netwerkversie kunt u dan niet opstarten.
* Een uitgecheckte netwerklicentie kunt u dan wel opstarten.
* Ook een stand alone versie kan opgestart worden.

 

V: Kan ik nog doorwerken in SketchUp Pro als het internet wegvalt?

A: Ja, U kunt uw sessie gewoon afmaken.

 

V: Kan ik een licentie meenemen uit het netwerk?

A: Ja! Sinds SketchUp Pro kunt u netwerklicenties ‚"uitchecken" en meenemen op uw laptop bijvoorbeeld. Dat kan maximaal 7 dagen.

 

V: Wat gebeurt er met mijn uitgecheckte licentie na 7 dagen?

A: Dan wordt uw licentie weer teruggegeven aan de poule netwerklicenties. Op de machine waarop de uitgecheckte licentie staat kunt u SketchUp Pro dan niet meer opstarten zonder internetverbinding.

 

V: Is er een manier om de licenties te managen, kijken wie welke in gebruik heeft, hoeveel er vrij zijn, uitgecheckt etc?

Nee op dit moment niet. Misschien wordt in de toekomst dergelijke functionaliteit toegevoegd.

 omhoog


Netwerk installatie bij de fabrikant Trimble van SketchUp Pro

http://help.sketchup.com/en/article/57586 (originele gebruikte link)

 NB. Link zal bij alle veranderingen bij website in VS nog even opgezocht moeten worden.

 

Authorize SketchUp with a Network License

Authorizing SketchUp as a User

Authorizing SketchUp with a network license is no different than authorizing it with a single user license as documented in our article on Authorizing SketchUp. Though, a network license can be authorized the same as a single user license, there is one important caveat to allow the authorization to be successful: Ports 5053 and 50530 must be open for your network license to work. See your Network administrator if these ports are not open.

Authorizing SketchUp on a Network as an Administrator

If you're distributing SketchUp across a larger network, you may wish to use the MSI file (Windows 32-bit installer | Windows 64-bit installer) or to use a disk imaging package such as Norton Ghost or Deep Freeze. In the case of either distributed installation strategies, you can simplify the licensing process by including a file which will pre-populate the serial number and authorization code for users so they won't need to type it in themselves.

Note: Users will still need to click the Add License button to add the license.

 

To use this procedure:

1. Ensure that SketchUp Pro 2019 is installed on all computers.

2. Create a file named activation_info.txt. You will need to use a plain text editor, such as Notepad (Microsoft Windows) or TextMate (Mac OS X).

3. In that file, add your network serial number and authorization code in the following format:

 

{"serial_number":"YOUR SERIAL NUMBER", "auth_code":"YOUR AUTHORIZATION CODE"}

 

4. Save the file and distribute it to the following location on each machine:

 

Windows - C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019

* Note that it's the hidden ProgramData folder, not the common Program Files folder.

 

OS X - /Library/Application Support/SketchUp 2019

* Note that this is the root-level Library folder, not the user-level Library folder.

* You will need to create the SketchUp 2019 folder. There is no SketchUp 2019 folder in the rool-level /Library/Application Support folder by default.

5. Launch SketchUp on each machine or ask your users to open SketchUp Pro.

6. In the Welcome to SketchUp dialog, click the License tab. The serial number and authorization code should be pre-populated in the fields, saving the user from typing anything.

7. Click on the Add License... button.

Note: SketchUp must be run as an Administrator on first run to properly apply the license.

Quick Summary

1. Install SketchUp Pro on one workstation.

2. Authorize with your serial number and authorization code (Help > License > Authorize).

3. Copy the "server.dat" file (search your computer for this file) to a shared location on your network or to a USB flash drive.

4. Install SketchUp Pro on the other systems, but don't open SketchUp yet.

5. Paste the "server.dat" file to other users' systems in the same folder you identified in step 3.

 

Complete Instructions

1. If you haven't downloaded and installed SketchUp Pro, please do.

2. Close SketchUp Pro if it's open.

3. Create a shared folder on a server in your network that is on the same subnet as the computers that will be using SketchUp Pro. To avoid permissions problems, create the folder in the root directory of the server. You may need to contact an IT Administrator for assistance creating a shared folder. All user accounts accessing the network license need full read and write permissions to the folder you create.

4. Ensure that the time on all computers using SketchUp Pro are synchronized.

5. Click the Windows Start button on your computer.

6. Type "run" in the search box and click the Run program.

7. Enter the path to the shared folder using the Universal Naming Convention (UNC). Here's an example of what a UNC path looks like:

\\servername\SketchUpLic

8. A Windows Explorer window should open. If the window doesn't open, please verify the path and your permissions to the folder.

9. Click File > New >Text Document menu. This will create a file called "New Text Document.txt."

10. Double-click on New Text Document.txt.

11. Enter the letters "ABC" in to the text file.

12. Click File > Save. If you can save successfully, then the permissions on the shared folder are correct.

13. Click on the text file, and press the Delete button on your keyboard.

14. Launch SketchUp by right-clicking the SketchUp icon on your Desktop and selecting Run as an administrator (Windows XP: Double-click on the SketchUp icon).

15. When the Welcome window opens, click the Add License button. If the Welcome window doesn't open, start using SketchUp and click Help > License > Authorize.

16. Open the license confirmation email that you received shortly after purchasing your license.

17. Copy and paste your User Name, Serial Number, and Autorization Number into the dialog box.

18. Click OK.

19. Browse to the location of the shared folder you created earlier, and click OK.

If you don't see your server in the browse dialog box, contact your IT administrator and ask that they enable network browsing. Please also ensure that the server with the shared folder is on the same subnet as the networked computers that will be using SketchUp Pro.

The SketchUp licensing mechanism doesn't support mapped network drives. When you're prompted to browse for the license folder, navigate to the server itself.

To authorize the remaining workstatations, there are two options:

* Option 1: (Recommended) Copy the server.dat file to the other workstations:

1. Copy the server.dat file on the original local workstation to a portable media like a jump drive.

2. Install SketchUp on each of the other workstations, but don't start it.

3. On each of the other workstations, paste the server.dat file into the correct folder:

o SketchUp Pro 2016 (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) --

C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019\

Note that the "ProgramData" folder is a hidden folder.

 

 

* Option 2: Point the other workstations to the license file.

1. Install SketchUp on each of the other workstations.

2. Close all instances of SketchUp to avoid reaching the maximum number of license seats during the authorization process.

3. Working on one computer at a time, start SketchUp (on Windows Vista/Windows 7, right-click and select Run as an administrator).

4. In SketchUp, open the Help menu, point to License, and then click Set Network License File.

5. Point to the SketchUp#.lf file in the license folder on the server.

Related Articles

* Are there site or network licenses available for SketchUp Pro, including off-site licenses?

* Can SketchUp Pro use a network-license file from a previous version of SketchUp?

* I can't authorize SketchUp because the License menu is grayed out.

* Authorize SketchUp for Windows with a single-user license

* Authorize SketchUp for Mac with a single-user license

 


Wilt u telefonisch geïnformeerd worden over de verdere mogelijkheden bel ons gedurende werkdagen.

Omhoog