SketchUp Pro voor het onderwijs

Een groot aantal universiteiten en hogescholen, maar ook middelbare scholen en ROC's gebruiken SketchUp Pro educatief licentie om de studenten en leerlingen op een eenvoudige en snelle manier kennis te laten nemen van 3D wereld.

Docenten licentie SketchUp Pro

Het is mogelijk om een aanvraag voor een gratis leraren licentie voor 1 jaar bij ons te doen. Voorwaarde is dat het om full-time dagonderwijs gaat in een door de overheid erkende non-commerciële onderwijsinstelling.

In dat jaar verwachten wij van de leraar, dat deze onderzoekt of SketchUp Pro en LayOut geschikt zijn om te gebruiken bij het dagonderwijs.

Vóór het verlopen van zo'n educatieve jaarlicentie zijn er 2 mogelijkheden:

a. De school besluit om minimaal 5 educatieve Lab netwerk licenties af te nemen. Of de leerlingen schaffen gemeenschappelijk een aantal leerlingen educatieve licenties aan.
Bij 10 of meer stuks krijgt de leraar dan wederom voor één jaar een gratis licentie ter ondersteuning.
 
b. De school besluit om nu nog geen gebruik te maken van SketchUp Pro en LayOut voor het onderwijs.
De gratis verlenging van de educatieve leraren licentie komt daarmee te vervallen. Hij kan dan overgaan door met SketchUp Make te gaan werken (de beperkte uitvoering).
 
Of de docent kan gebruik maken van de betaalde educatieve studenten / docenten 1 jaars licentie tegen betaling.
 

In dat hele proces staan wij u gaarne met advies en raad bij. Neem contact met ons op.

Hoe komt u in aanmerking voor een lerararen licentie?

Stuur een E-mail met de volgende gegevens:

Voorbeeld van gegevens

Achternaam: Aalderink
Voornaam: Daniël
Email adres: danielaalderink@hotmail.com
Huisadres: Bluesdreef 20
Postcode: 3845 BT
Plaats: Harderwijk
Telefoonnr. : 06-43190298
Land: Nederland
 
School: Hogeschool Utrecht
adres school: Hogeweg 22, 1221 TV Utrecht
opleiding / afdeling / cursus omschrijving: . . . . . .
telefoon school: 030 - 5639882
Gebruikte computer Mac / Win: Win
 
* * * Schoolpas of aanstellingsbrief bijgevoegen !

- - - - - -

SketchUp Pro - - - - -LayOut - - - - - -StyleBuilder

Prijslijst.

  omhoog