- - - - - - -

 

Overige inspiratie onderwerpen

 

 

inspiratie

0 Verkorte inspriatie inhoudsopgave

 

Duurzaam software aanschaffen en updaten?

Bij bedrijven is men naarstig op zoek naar het eeuwig durende dilema van wanneer moet je de computer(s) vervangen en wanneer is het tijd voor een update of Upgrade van de gebruikte software.

Hardware

Het lijkt heel simpel huur een extern bedrijf in (TPM = Third-party Maintenance) om voor het onderhoud van de computers zorg te laten dragen. Tevens onderhoud van de infrastructuur en netwerk in het bedrijf. Bij grote instellingen en gemeentes zien we deze trend in toenemenende mate.

Veelal is het verstandig om de afstand tot het externe bedrijf en uw bedrijf in ogenschouw te nemen, veel autokilometers elke week heen en weer komt vroeg of laat terug op het bordje van de uitbesteder.

Er is tegenwoordig nauwelijks een sluitend onderhouds- en vervangingscyclus op te stellen dat als ENIGE oplossing. Daartoe zijn er te veel variabelen en deze moeten op een of andere manier ook door de aanbieder van deze TPM dienst ingedekt worden.

Een simpel voorbeeld moge duidelijk maken dat na een onderhoudscontract van 3 of 5 jaar het tijd is om de hardware te vervangen. In sommige gevallen werkt het nog naar behoren en zou het nog iets kunnen worden uitgesteld, maar de garantieperiode is natuurlijk al lang verlopen en de specificaties van de computer zijn al lang niet meer conform de moderne internet norm en de zelf ingebruik zijnde software.

We zien vaak dat de benodigde (nu en later) software in belangrijke mate de aan te schaffen of te vervangen hardware bepaald.

Voor eenvoudige administratieve taken is een eenvoudige computer prima. Voor CAD en zware 3D teken- toepassingen is het een heel ander verhaal. Daar speelt de software met zijn "System Requirements" een doorslaggevende rol in het aanschaf- en vervangingstraject.

Elk jaar worden er nieuwe CAD import- en export filters uitgebracht om de ontwikkelingen van het CAD format bij te houden. Daartoe moet de gebruiker ook over de laatste versie van z'n CAD software beschikken. Mede omdat extern aangeleverde bestanden dan wellicht zonder probleem kan worden ingelezen. CAD software stelt hoge eisen aan de computer hardware, waarbij er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt in CAD modelleer teken programma's en render programma's. Die weer uiteenvallen in renderprogramma's die op de processor werken, render programma's die met een goede grafische kaart werken, renderprogramma's die uitsluitend met CUDA NVIDIA Cores werken of hybride uitvoeringen.

Binnenzijde van een 100 MBs Switch, onderdeel van een netwerk.

 

De 'belangen' van de systeem eisen zijn bij deze genoemde programma's soms zelfs tegenstrijdig, waardoor er op een slimme manier een compromis moet worden gezocht. Veelal zien we bij de TPM bedrijven dat juist daar nauwelijks adequate kennis over beschikbaar is. We zouden dat als argeloze klant wel verwachten, maar dat blijkt in de praktijk tegen te vallen.

Het is dus lopende zo'n TPM-contract wel degelijk zaak dat iemand in de eigen organisatie, met verstand van hard- en software, die in het bedrijf of instelling wordt gebruikt, verstand van zaken heeft. Of zich hier naderhand middels cursussen in verdiept of bijschoolt.

Daar komt bij dat de Systeem Vereisten bij fabrikanten van software niet zelden te rooskleurig wordt voorgesteld, om maar zo veel mogelijk licenties te verkopen zo is de kortzichtige gedachte wellicht. Of er speelt nog een andere rol op de achtergrond, het blijft gissen. Feit is dat de minimale eisen definitief kunnen worden overgeslagen. Kijk bij de maximale eisen en tel daar, aan de hand van eigen ervaring, nog wat bij op en u kunt kiezen uit de geschikte optimale computer hardware.

Alfazet wil u daarbij op weg helpen, door juist die hard- en software bijelkaar te brengen. Wij doen dat doormiddel van de informatie Bulletins, zie bij onze uitgeverij Ontmoeting.

http://www.ontmoeting.nl

 


Software

Wanneer een Upgrade of Maintenance verlengen?

Een externe partij laten bepalen wanneer u de software moet updaten of Upgraden lijkt een prima manier om van de grote hoeveelheid variabelen en achtergrondkennis af te zijn. Maar in elk bedrijf moet er minimaal een 'computer hobbyist / specialist' zijn die deze gang van zaken, vanuit het bedrijf of instelling zelf nauwkeurig monitort en dus in de gaten houdt. Om de belangen van het bedrijf af te wegen. Elke aanschaf of beweging in deze richting zou in samenspraak en goedkeuring met die persoon moeten lopen.

Bij SketchUp Pro (CAD Modelleer teken- en ontwerp programma) is het zo dat u bij de aanschaf uit een aantal producten kunt kiezen.

Met beperkte mogelijkheden zelfs via een webbrowser (product SketchUp Shop), welke via Trimble op de markt wordt gebracht.

Daarnaast uit SketchUp Subscription, Classic perpetual en Studio die ook als Subscription op de markt bij resellers in de Benelux wordt gebracht.

De eerste en de laatste zijn in 1 jaars abonnementsvorm om met SketchUp Pro te werken.

De tweede is de aanschaf van SketchUp Pro voor langere tijd, waarbij de eerste keer 1 jaar Maintenance standaard is. Dan komt de vraag wanneer en waarom zou u daarna de Maintenance verlengen.

Maintenance verlengen, maar wanneer?

Trimble heeft het duidelijk over het M&S project of plan. Ze bedoelen daarmee Maintenance GEKOPPELD aan Support gedurende de aangegaande tijd.

Het eerste jaar bij aanschaf van de licentie heeft u 1 jaar Maintenance en Support. U krijgt voor het aflopen van deze periode van Alfazet per E-mail bericht of u deze weer voor het volgend jaar wilt verlengen. Reageert u daar niet op, dan krijgt u nog bericht van Design8, de distributeur van SketchUp alhier.

Indien u daar ook niet op reageert gaan we er vanuit dat u de Maintenance op dat moment nog NIET wilt verlengen. SketchUp Pro blijft bij de Classic / Perpetual licentie gewoon werken in de bestaande (oude) versie.

Waarbij we in ogenschouw moeten nemen dat de import- en export filters in de nieuwste SketchUp Pro versie zijn aangepast aan de nieuwste eisen die de CAD markt daaraan stelt. Tevens werkt u met een oudere SketchUp versie die prima in die tijd met het operating systeem (Windows of Mac OSX) versie overweg kon. Dus upgraden van operating systeem zonder nadenken is niet de juiste methode. Het kan dan gemakkelijk uit de pas gaan lopen met de bestaande (SkechUp) sofware. SketchUp kent het M&S systeem waarbij binnen de geldende periode verlengd, het bedrag het laagst is.

Dan is er een bedrag om een Maintenance te verlengen die NIET LANGER verlopen is dan 1 jaar na de genoemde vervaldatum. Of een Maintenance bedrag dat geldig is voor 1 tot aan 3 jaar verlopen. Na 3 jaar verlooptijd is het niet langer mogelijk om SketchUp te Upgraden, u dient dan een nieuwe licentie met alle moderne snufjes aan te schaffen.

Dus diverse belangen spelen in deze keuze een rol:

• Operating systeem updates frequentie
• Import- en export filters updaten
• Externe files aanleveren of juist ontvangen
• Nieuwe SketchUp en LayOut functies zelf gebruiken
• Gebruik van plugins en de licentie looptijd
• Wel of geen netwerk uitvoering van SketchUp
• Gebruik van renderprogramma's en evt. Nodes

Met name het gebruik van plugins is samen met de soms automatische operating systeem updates een lastig onderwerp. We onderscheiden daarbij essentiële plugins, gratis of betaald. De plugins zullen in de meeste gevallen goed werken en worden ondersteund in één van de laatste SketchUp versies.

Een bestaande plugin in de oudere SketchUp versies functioneert zoals u het hebt aangeschaft, indien de computer en het operating systeem niet zijn gewijzigd. Voor nieuwere opties in de plugin zijn we in de meeste gevallen aangewezen op de combinatie tussen nieuwste plugin versie in samenwerking met de laatste SketchUp versie. De problematiek bij SketchUp Netwerk licenties maakt een weloverwogen "duurzame" aanschaf en update zo mogelijk nog moeilijker. U kunt altijd bij Alfazet om advies vragen, waarbij we duidelijk uw voorkeur en werkzaamheden in het advies zullen betrekken.

 

Vragen en antwoorden

http://www.3dontwerpen.nl/sketchup/vragen_SU.html

 
Systeem eisen SketchUp
http://www.3dontwerpen.nl/sketchup/systeemeisen.html
 
Nieuw in SketchUp Pro 2019
http://www.3dontwerpen.nl/sketchup/nieuw.html
 
Met vragen over de combinatie tussen SketchUp en renderprogramma's kunnen wij u prima van dienst zijn:
Door juist die hard- en software bijelkaar te brengen. Wij doen dat doormiddel van de Bulletins, zie bij onze uitgeverij Ontmoeting, maar ook mondeling of per E-mail.

Klik "Gratis tijdschrift Hard- en Software Bulletin", het zijn PDF bestanden die gratis zijn te downloaden.

http://www.ontmoeting.nl

Daarnaast verschaft Alfazet al enkele jaren gratis advies voor haar klanten als het gaat om de juiste balans te vinden tussen computer hardware en de gebruikte CAD sofware inclusief renderprogramma's.

 

SketchUp producten

PDF bestand

 

Aanschafprijs versus investeringen

Artikel over duurzaam IT onderhoud

 

Documentatie

Alfazet heeft speciaal voor SketchUp Pro een uitgeverij opgezet, die al meer dan 15 jaar unieke Nederlandstalige bibliotheken en handleidingen uitgeeftt.

Speciaal voor SketchUp Pro en LayOut hebben we de uitgebreide handleiding met alle menu's en werking voor u:

Overige SketchUp inspiratie onderwerpen

omhoog