inspiratie

Project Tango van start bij Google

https://www.google.com/atap/projecttango/#project

Het project omhelst het leren kennismaken met de menselijke schaal, beweging en ruimte door mobiele apparaten (bv. Androïd smartphones en tablets).

Een belangrijke ontwikkeling waardoor het 'moeizaam' opmeten en vastleggen van bestaande ruimtes teruggebracht kan worden tot een aantal minuten.

Tablet met nieuwe hardware.

Met sensors wordt de 3D ruimte ingescand.

De volledige beweging in drie dimensies wordt door de hard- en software vastgelegd, terwijl tegelijkertijd een kaart van de omgeving wordt gemaakt. De sensors zijn in staat om meer dan een kwart miljoen 3D metingen in één seconde uit te voeren, waarmee de plaats en de oriëntatie in real-time wordt opgeslagen. Deze data wordt gebruikt om een 3D model van de ruimte te maken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van Andoïd met Java en C/C++ maar ook in de Unity Game Engine. Het betreft hier slechts om een onderzoek en testfase van een nieuw product, waarvoor zich een aantal beta testers hebben aangemeld.

De nieuwe ontwikkelings kit bsetaat uit de hardware met de nieuwe NVIDIA Tegra K1 processor met 4 GB aan geheugen, 128 GB opslag, bewegings-volg-camera, diepte sensor, WiFI, BTLE en 4D LTE.

Meer over deze nieuwe ontwikkelingen treft u aan in SketchUp Special: http://www.ontmoeting.nl/su/special/index.html

Samen met tips om tot twee maal toe sneller met SketchUp te werken.


omhoog